English version is not available.

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

ÜNVANI: Sude Belkız Akgün
ADRES: HASANPAŞA MAH.NABİZADE SK.B BLOK NO:82/A No: Kadıköy/ İstanbul

TELEFON: 534 510 99 44 Web: afterwork.house

E-POSTA: hi@afterwork.house
Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

ALICI

ADI SOYADI / ÜNVANI : ……
ADRES : ……
TELEFON : ……
E-POSTA : ……

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözlesmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait afterwork.house web sitesinden elektronik ortamda siparis verdiği, sözlesmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satıs fiyatı belirtilen mal/hizmetin satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satıs fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satısa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi oldugunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettigini ve sonrasında mal/hizmeti siparis verdigini is bu sözlesme hükümlerince kabul ve beyan eder. afterwork.house sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura is bu sözlesmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmıs bulunan is bu iki nüsha sözlesme, ALICI tarafından …… tarihinde imzalanarak kabul edilmistir. Sözlesmenin bir nüshası ALICI’nın e-posta adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmis oldugu …… adresinde …… adlı kisi/kurulusa teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları SATICI’ya aittir. Üründen kaynaklanan bir problem, aslına uymama durumu dısındaki tüm Degisim/Iade teslimat masrafı ALICI’ya aittir. Teslimat; stogun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparisinden itibaren 1-5 (bir-bes) is günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözlesme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmıs vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo sirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve saglam oldugu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmis olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözlesme konusu mal/hizmetin saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözlesme konusu mal/hizmet, ALICI’dan baska bir kisi/kurulusa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 15 (on bes) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözlesmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya esit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlastıgını düsünüyorsa, sözlesmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti sartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karsılanacaktır.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satıs Bedeli afterwork.house adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve is bu sözlesmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildigi gibidir.

{_Siparis_Urun_Listesi_}

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin pesin fiyatı siparis sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müsteriye gönderilen fatura içeriginde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satıs fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı siparis sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müsteriye gönderilen fatura içeriginde mevcuttur.

MADDE 11 – PEŞİNAT TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı siparis sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müsteriye gönderilen fatura içeriginde mevcuttur.

MADDE 12 – ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alısveris yapması durumunda siteden seçmis oldugu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme islemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmıs bulunan sözlesmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözlesme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdigi hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözlesme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren 15 (on bes) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta (hi@afterwork.house) veya 0534 510 99 44 nolu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve is bu sözlesmenin ayrılmaz parçası olan ve afterwork.house web sitesinde yayınlanmıs olan önbilgiler geregince, ambalaj ve içeriginin denenirken hasar görmemis olası sarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kisiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete iliskin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına iliskin ihbarın ulasmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karsılanır.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Kisiye ve kurumlara özel yapılan tüm çalısmalar, özel çalısmalar da cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmıs oldugu islemlerinde tereddüte düsmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmıs oldugu kredi kartı sözlesmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara basvurabilir; dogacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her kosulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düsmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın olusan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 – YETKİLİ MAHKEME

Is bu sözlesmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu degerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: Afterwork

ALICI: ……

TARİH: …..